HỘI THẢO GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG CUỘC SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,281

04/01/2019

HỘI THẢO GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG CUỘC SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI

Sáng ngày 3/1, tại Hà nội, nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 3/1/1946 – 3/1/2019 Trung ương Hội Văn thư – Lưu trữ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt và hội thảo khoa học với chủ đề: “Giá trị của tài liệu Lưu trũ trong cuộc sống đương đại”. Tham dự chương trình Gặp mặt và Hội thảo có ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu đến dự từ Hội Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ, ngành trung ương, Chi Cục văn thư lưu trữ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?