KHÔNG KHÍ ĐÓN NĂM MỚI TẠI SƠN LA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,429

Ngày đăng: 05/01/2019

KHÔNG KHÍ ĐÓN NĂM MỚI TẠI SƠN LA

Kết nối trực tiếp thời khắc chuyển giao năm mới tại Thành phố Sơn La

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?