LẤY Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,504

Ngày đăng: 23/01/2019

LẤY Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI

Sau 3 năm thực hiện, luật đầu tư công 2014 đã phát huy vai trò là một công cụ quản lý hoạt động đầu tư công có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí và giảm thiểu tiêu cực. Tuy nhiên trong quá trình thực thi cũng phát sinh một số xung đột với các luật chuyên ngành, tạo những điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi đã được Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp 6 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và các bộ ban ngành. cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và cơ quan thẩm tra (Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội) tiêp tục tổ chức các hội thảo lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?