PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG GẮN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,424

07/01/2019

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG GẮN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo đang là mục tiêu của nhiều quốc gia nghèo và quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển du lịch đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái, khám phá, trải nghiệm gắn với văn hóa người dân tộc bản địa góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo ra nhiều sinh kế giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?