TRIỆT ĐỂ PHÂN CẤP PHÂN QUYỀN TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,369

02/01/2019

TRIỆT ĐỂ PHÂN CẤP PHÂN QUYỀN TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Tiếp tục hoàn thiện thể chế như sửa đổi Luật Cán bộ-công chức, Luật Viên chức, triển khai Đề án Văn hóa công vụ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt góp phần khắc phục tình trạng “Trên nóng- dưới lạnh”...là những nội dung trọng tâm tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Nội vụ, sáng nay 2/1

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?