CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,781

Ngày đăng: 20/10/2019

CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP

Thực hiện chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các ban ngành chức năng đã triển khai các giải pháp, nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động nghề cá trên địa bàn, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam, các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?