CHẤT LƯỢNG CHƯA ĐẢM BẢO HỢP NHẤT LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,119

Ngày đăng: 11/10/2019

CHẤT LƯỢNG CHƯA ĐẢM BẢO HỢP NHẤT LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Bằng tốt nghiệp Đại học sẽ không phân biệt rõ ràng hình thức đào tạo chính quy hay tại chức, thậm chí sẽ bỏ xếp loại trên văn bằng Đại học... Đây là một trong những điểm mới tại Dự thảo Thông tư đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến. Đa số ý kiến cho rằng điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để làm được điều này thì chất lượng cũng như quá trình đánh giá của các Trường phải đồng bộ, tránh tình trạng thả nổi chất lượng như một số trường trong thời gian qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?