ĐA DẠNG HÓA GÓI DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,439

Ngày đăng: 07/10/2019

ĐA DẠNG HÓA GÓI DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

Thống kê của BHXH hằng năm cho thấy, về tổng thể quỹ BHYT vẫn đảm bảo cân đối thu chi nhưng khó có khả năng mở rộng thêm quyền lợi khi chưa điều chỉnh mức đóng BHYT trong ngắn hạn. Nhằm đảm bảo phạm vi quyền lợi của người dân, Bộ Y tế đang tính đến phương án đa dạng các gói BHYT tăng cường liên kết giữa bảo hiểm xã hội với BHYT thương mại, cho phép các doanh nghiệp BHYT thương mại tham gia vào BHYT xã hội và cung cấp các sản phẩm ngoài phạm vi quyền lợi của BHYT.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?