ĐỪNG COI NHẸ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PCCC TRONG TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,714

Ngày đăng: 07/10/2019

ĐỪNG COI NHẸ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PCCC TRONG TRƯỜNG HỌC

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 “ đã được quy định cụ thể việc phổ cập kiến thức, kỹ năng PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học”. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chương trình chính thống hướng dẫn về việc phổ cập kiến thức, kỹ năng PCCC vào chương trình giảng dạy từ trung ương đến địa phương ....

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?