GIÁ VIỆN PHÍ, NHIỀU BỆNH VIỆN CÔNG TỰ CHỦ GẶP KHÓ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,698

Ngày đăng: 14/10/2019

GIÁ VIỆN PHÍ, NHIỀU BỆNH VIỆN CÔNG TỰ CHỦ GẶP KHÓ

Để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, chi lương cho cán bộ công nhân viên, từ năm 2017, Bộ Y tế cho phép các bệnh viện công lập trong cả nước thực hiện tự chủ tài chính. Đến nay, nhiều bệnh viện đã triển khai theo đúng lộ trình, đảm bảo hoạt động chi thường xuyên và đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao công tác khám chữa bệnh.Tuy nhiên, qua thực tế, không phải bệnh viện nào cũng đạt được kết quả như mong muốn do điều kiện đặc thù của địa phương cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ nhất là những bệnh viện hạng 2.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?