M2 : PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,183

Ngày đăng: 15/10/2019

M2 : PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Thưa quí vị và các bạn, ngành Dệt may được coi là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Bằng chứng là trong những năm qua, doanh thu ngành dệt may đạt 30,4 tỷ, đóng góp 13% giá trị xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, đây cũng lại là ngành sử dụng nhiều nguồn tài nguyên nước, xả thải nhiều chất gây ô nhiễm ra môi trường và sử dụng nhiều năng lượng. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp để đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững, hiện đang được nhiều doanh nghiệp trong ngành Dệt may hướng tới. Và câu chuyện về sự phát triển của hệ thống thời trang M2 cũng như nỗ lực kết nối cộng đồng ngành Dệt may của doanh nghiệp này có thể minh chứng rõ cho điều đó.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?