PHỤ NỮ LÀM GIÀU CÓ ĐỊA CHỈ Ở VÙNG CAO LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,087

Ngày đăng: 19/10/2019

PHỤ NỮ LÀM GIÀU CÓ ĐỊA CHỈ Ở VÙNG CAO LÀO CAI

Được phát động từ năm 2018, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ vùng biên gới của tỉnh Lào Cai. Chương trình đã hỗ trợ, hướng dẫn cho phụ nữ phát huy vai trò chủ động, tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình “5 không, 3 sạch”. Với mục tiêu “Bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã thực sự là chỗ dựa để phụ nữ vùng biên giới khó khăn của tỉnh Lào Cai từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương Tổ quốc. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?