QUAN TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,747

Ngày đăng: 06/10/2019

QUAN TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tại huyện Mường La, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại Hội nghị đánh giá thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông của huyện Mường La từ năm 2012 đến nay, nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như những kiến nghị, đề xuất của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng tại huyện Mường La

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?