TIÊU ĐIỂM NGÀY 13/10/2019: KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,426

Ngày đăng: 14/10/2019

TIÊU ĐIỂM NGÀY 13/10/2019: KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Từ ngày 01/7/2019, trên các văn bằng đại học sẽ không còn ghi loại hình đào tạo. Như vậy, tốt nghiệp đại học của hệ đào tạo chính quy và không chính quy, đều đã có giá trị như nhau. Các mục ghi trên văn bằng đại học không còn mục xếp loại đạt được giỏi-khá-trung bình của sinh viên nữa. Nếu được chính thức thông qua thì trong tương lai, những sinh viên đạt được kết quả xuất sắc cũng sẽ giống như những sinh viên đạt kết quả trung bình!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?