TRÀN LAN VI PHẠM KHÔNG TUÂN THỦ TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,787

Ngày đăng: 06/10/2019

TRÀN LAN VI PHẠM KHÔNG TUÂN THỦ TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG

Trong số những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông phải kể đến hành động thiếu ý thức của một bộ chủ phương tiện không chấp hành theo tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt, hành vi này dường như diễn ra hầu khắp tất cả các nút giao thông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?