TRỤ NƯỚC CỨU HỎA “KHÁT NƯỚC”, TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,131

Ngày đăng: 14/10/2019

TRỤ NƯỚC CỨU HỎA “KHÁT NƯỚC”, TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Tại thành phố Hà Nội, hiện nay hàng tram trụ nước vẫn bị hỏng nhưng khi đề cập đến trách nhiệm quản lý, bảo trì thì quả bóng trách nhiệm lại được đá đi đá lại giữa các các cơ quan, đơn vị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?