BÍ THƯ TÀI PHÁT TRIỂN ĐẢNG Ở KHUỔI PHẦY

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,858

Ngày đăng: 07/11/2019

BÍ THƯ TÀI PHÁT TRIỂN ĐẢNG Ở KHUỔI PHẦY

Mặc dù chăm cả đàn trâu, nương chè, nhà bao việc nhưng cứ rảnh, Hoàng Văn Tài lại lên đường tìm quần chúng ưu tú cho Đảng. Làm bí thư Chi bộ thì phải gương mẫu, phải chịu khó, chịu khổ, có thế mới tìm được, tuyên truyền và giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp, để đồng bào Mông dưới chân núi Kia Tăng không còn cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu, để Khuổi Phầy ấm no, hạnh phúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?