CẢNH BÁO VIỆC SỬ DỤNG BẰNG GIẢ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,053

Ngày đăng: 08/11/2019

CẢNH BÁO VIỆC SỬ DỤNG BẰNG GIẢ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, phát hiện nhiều trường hợp sử dụng các loại bằng cấp giả làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Thực trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc và uy tín của các cơ quan tổ chức liên quan. Đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?