HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG BON R’ BÚT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,308

Ngày đăng: 03/11/2019

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG BON R’ BÚT

Thời gian qua, chủ trương giao đất, giao rừng cho cộng đồng, buôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số quản lí đã bước đầu đem lại hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để công tác quản lý và bảo vệ rừng nâng cao hiệu quả hơn nữa, gắn với ổn định lâu dài về đời sống của người dân thì những chính sách hỗ trợ hợp lí là rất cần thiết. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại Đắk Nông

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?