PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,952

Ngày đăng: 30/11/2019

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý kiến của các cử tri tham gia với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước sự đổi thay mạnh mẽ của thành phố Lào Cai, cụ thể là đời sống nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần bám sát vào Đề án tổng thể phát về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 vừa được Quốc hội có Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 8 làm nền tảng, định hướng cho các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?