THƯ VIỆN CƠ SỞ Ở MIỀN NÚI CÒN NHIỀU HẠN CHẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,506

Ngày đăng: 08/11/2019

THƯ VIỆN CƠ SỞ Ở MIỀN NÚI CÒN NHIỀU HẠN CHẾ

Nhiều ý kiến cử tri công tác trong ngành thư viện đang rất mong Dự thảo Luật Thư Viện sớm được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này để ngành thư viện có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không để hệ thống thư viện cơ sở lâm vào tình cảnh "Bỏ thì thương, mà vương thì tội" như hiện nay. Nhất là đối với hệ thống thư viện cơ sở ở địa bàn các tỉnh miền núi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?