BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM - BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI GỬI TIỀN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,198

Ngày đăng: 19/12/2019

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM - BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI GỬI TIỀN

Những năm 1990 đã chứng kiến sự đổ vỡ của hàng loạt hợp tác xã tín dụng khiến lòng tin của người gửi tiền và công chúng đối với các tổ chức nhận tiền gửi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, ngày 09/11/1999 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được Chính phủ thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?