CẦN THAM MƯU BAN HÀNH THỂ CHẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,898

Ngày đăng: 19/12/2019

CẦN THAM MƯU BAN HÀNH THỂ CHẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Sở Xây dựng Đắk Lắk cần nhanh chóng tham mưu ban hành cụ thể các thể chế trong công tác quản lí trật tự xây dựng để làm tốt công tác này trên địa bàn trong thời gian tới là chỉ đạo của ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?