ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,117

Ngày đăng: 18/12/2019

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

# Nằm trong khu vực các nước Tiểu vùng sông Mê công vốn được Liên hợp quốc đánh giá là điểm nóng về tội phạm mua bán người, Việt Nam đang đối mặt với những đường dây hoạt động xuyên quốc gia, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, tăng cường phối hợp với các nước trong công cuộc loại bỏ tội phạm này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Các vấn đề phụ nữ Campuchia đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2017 – 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?