HỘI THẢO “THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP”

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,428

Ngày đăng: 19/12/2019

HỘI THẢO “THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP”

Sáng 19/12 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lập pháp, nhằm đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động lập pháp trong giai đoạn tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?