INTERNET VIỆT NAM - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,526

Ngày đăng: 13/12/2019

INTERNET VIỆT NAM - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày Internet Việt Nam 2019 với chủ đề "Internet Việt Nam - Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số" do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức, đã diễn ra sáng ngày 11-12 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?