KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 4

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,927

Ngày đăng: 18/12/2019

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 4

Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019. Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?