KIÊN GIANG: CẦN NÂNG LƯƠNG VÀ THAY ĐỔI TIÊU CHÍ BÌNH XÉT HỘ NGHÈO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,827

Ngày đăng: 13/12/2019

KIÊN GIANG: CẦN NÂNG LƯƠNG VÀ THAY ĐỔI TIÊU CHÍ BÌNH XÉT HỘ NGHÈO

Cần nâng lương và thay đổi các tiêu chí bình xét hộ nghèo là 2 vấn đề được nhiều cử tri phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Kiên Giang trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện An Biên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?