Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TĂNG NHANH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,468

Ngày đăng: 20/12/2019

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TĂNG NHANH

# Ô nhiễm không khí tại TP Hà Nội và TP HCM là do phương tiện giao thông tăng nhanh. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp bàn về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại TP Hà Nội và TP. HCM do Bộ TN và MT tổ chức chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?