SƠN LA XÓA THÊM MỘT ĐIỂM TRƯỜNG TRANH TRE NỨA LÁ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,864

Ngày đăng: 19/12/2019

SƠN LA XÓA THÊM MỘT ĐIỂM TRƯỜNG TRANH TRE NỨA LÁ

Tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc, ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa, có các điểm trường mầm non, tiểu học cắm bản còn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm, từ đóng góp của các nhà từ thiện, các tấm lòng hảo tâm, nhiều lớp học tranh tre nứa lá đã được thay thế bằng các phòng học khang trang. Quỹ Tâm Hiểu Thương vừa tổ chức lễ khởi công một điểm trương như thế ở Sơn La

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?