TRÌNH THỦ TƯỚNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐBSCL

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,654

Ngày đăng: 19/12/2019

TRÌNH THỦ TƯỚNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐBSCL

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?