XÓA ĐỘ Ỳ KHI BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,123

Ngày đăng: 09/12/2019

XÓA ĐỘ Ỳ KHI BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

Điều chỉnh của Luật cán bộ công chức, viên chức sửa đổi là rất tích cực, loại bỏ được tình trạng chây ì, “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, các viên chức y tế không đạt yêu cầu và tạo cơ hội cho những cán bộ đủ phẩm chất. Khi Luật chỉ tác động, điều chỉnh về thời hạn hợp đồng công tác, bỏ chế độ “viên chức suốt đời” thì không những không ảnh hưởng tới quyền lợi, chế độ của cán bộ ngành y mà còn tăng thêm sự nỗ lực, phấn đấu để phục vụ tốt hơn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?