HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG BỎ AI LẠI PHÍA SAU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,310

Ngày đăng: 11/02/2019

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG BỎ AI LẠI PHÍA SAU

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết và sẽ giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng Dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng Dân tộc Thiểu số, miền núi. Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể về Kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2026. Những sự quan tâm này của Quốc hội và Chính phủ có phần đóng góp của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhằm nỗ lực để đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi không bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?