KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG- NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH GTVT 2019

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,392

Ngày đăng: 11/02/2019

KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG- NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH GTVT 2019

Ngành GTVT cũng đã đưa ra rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cho năm 2019. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là việc thực hiện 7 đề án kết nối hạ tầng giao thông vận tải trong năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?