KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ HƠN TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,246

Ngày đăng: 11/02/2019

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ HƠN TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiện với số kiến nghị về xử lý tài chính cao nhất từ trước đến nay. Năm 2019, Kiểm toán nhà nước sẽ đưa hoạt động kiểm toán đi vào chiều sâu, tập trung vào các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, những dự án gây nhiều thất thoát, lãng phí và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để sử dụng tài chính công ngày càng hiệu quả. Nhân dịp năm mới, phóng viên Truyền hình Quốc hội có cuộc phỏng vấn Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?