THÁO GỠ RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN CHO DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,373

Ngày đăng: 21/02/2019

THÁO GỠ RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN CHO DOANH NGHIỆP

# “Cần phải nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế” là nhận định của các chuyên gia tại Khóa huấn luyện “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường” do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?