UỶ BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THỨ 31

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,273

17/02/2019

UỶ BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THỨ 31

Ngày 15/2, Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 31. Nội dung phiên họp xoay quanh các dự án luật quản lý thuế sửa đổi, luật đầu tư công sửa đổi, báo cáo thẩm tra việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước của dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà nội tại Hoà Lạc và Đề án tự chủ tài chính của Viện Nghiên cứu Lập pháp. Phiên họp toàn thể do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội chủ trì.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?