“SIẾT” HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,384

10/03/2019

“SIẾT” HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được mở chi nhánh khi nợ xấu dưới 4% và chỉ được mở tối đa 3 chi nhánh trong 1 năm tài chính. Đây là nội dung mới trong Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?