ĐỂ NHỮNG CÁNH RỪNG THÊM XANH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,154

Ngày đăng: 19/03/2019

ĐỂ NHỮNG CÁNH RỪNG THÊM XANH

Để những cánh rừng biên giới thêm xanh, nhiều năm chính quyền địa phương, cùng lực lượng kiểm lâm khu rừng đặc dụng Sốp Cộp đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực để cộng đồng bà con sinh sống ven bìa rừng cùng chung tay giúp sức gìn giữ, chăm sóc bảo vệ rừng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?