GIAN NAN VỚI QUY ĐỊNH KINH DOANH GA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,487

Ngày đăng: 25/03/2019

GIAN NAN VỚI QUY ĐỊNH KINH DOANH GA

Ga là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư bài bản, hệ thống, bảo đảm chất lượng cũng như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Mặt khác, cơ quan quản lý cần có những chính sách bình đẳng, minh bạch đối với mọi thành phần kinh doanh nhưng vẫn kiểm soát được thị trường. Nhưng, trong vòng 10 năm từ 2009, có tới 3 lần sửa đổi bổ sung Nghị định quản lý về kinh doanh gas, mà theo nhiều chuyên gia kinh tế, nguyên nhân là do cơ quan soạn thảo nghiêng về những doanh nghiệp lớn, chi phối thị trường gas.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?