KHÓ KHĂN TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI NẬM PỒ, ĐIỆN BIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,942

Ngày đăng: 11/03/2019

KHÓ KHĂN TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI NẬM PỒ, ĐIỆN BIÊN

# Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt ở khu vực miền núi nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có thể nói là không đạt hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như thói quen, tập quán của người dân địa phương, phương thức và mô hình đào tạo chưa bám sát nhu cầu thực tế, do điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội. Đây vẫn là bài toán chưa có lời giải phù hợp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội khu vực Tây Bắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?