MỘC CHÂU, SƠN LA PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀ HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,637

15/03/2019

MỘC CHÂU, SƠN LA PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀ HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG

# Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu tỉnh Sơn La phải nghiêm túc thực hiện giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững với hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tận dụng thế mạnh địa phương để phát triển du lịch. Huyện Mộc Châu có nhiều điều kiện tự nhiên sẽ được lựa chọn để làm thí điểm. Đối với du lịch, chính là sinh kế bền vững để người dân vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?