NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 18,488

Ngày đăng: 13/03/2019

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thực tiễn hiện nay, có hàng loạt các công trình kiến trúc “ngoại lai” tạo nên các tác động tiêu cực đến kiến trúc cảnh quan đô thị, chất lượng đời sống của người dân, kinh tế – xã hội. Điều này một phần bắt nguồn từ quá trình hành nghề của kiến trúc sư. Trong khi luật Kiến trúc đang được xây dựng, cần có những định hướng hành nghề và công tác đào tạo kiến trúc sư để mang lại hiệu quả kiến trúc đô thị, kinh tế – xã hội trong tương lai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?