QUẢNGTRỊ TẶNG DÊ TẠO SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HUYỆN NGHÈO 30A

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,367

Ngày đăng: 24/03/2019

QUẢNGTRỊ TẶNG DÊ TẠO SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HUYỆN NGHÈO 30A

Nhằm tạo sinh kê ổn định cuộc sống cho các hộ đồng bào dân tộc huyện nghèo 30 A, sáng nay Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tại Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành trao tặng dê giống cho các hộ dân tại huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?