SƠN LA XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,160

Ngày đăng: 24/03/2019

SƠN LA XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Đường giao thông là một tiêu chí rất quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vốn có địa hình phức tạp, chia cắt. Cũng như nhiều địa phương khác, những năm gần đây, để thực hiện tốt Nghị quyết 77 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, huyện biên giới Sốp Cộp đã chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn để tạo đà phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?