TRẢ LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC CÔNG CHỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,718

04/03/2019

TRẢ LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC CÔNG CHỨC

Việc trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đang áp dụng theo ngạch, hệ số-bậc lương cho 4 nhóm ngạch công chức, viên chức. Mức lương cơ sở ở thời điểm 01/01/2019 - 30/06/2019 được áp dụng theo Nghị định 72/2018 là 1.390.000 đồng/tháng và nhân với hệ số tương ứng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?