BẤT CẬP DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO VÀ KINH DOANH RƯỢU, BIA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,987

Ngày đăng: 11/04/2019

BẤT CẬP DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO VÀ KINH DOANH RƯỢU, BIA

Hướng đến mục tiêu chính phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Phòng chống, tác hại của rượu, bia đã đề ra nhiều quy định mới nhằm hạn chế việc kinh doanh và quảng cáo rượu, bia. Tuy vậy, các quy định mới này lại bị đánh giá là mang tính định tính, thiếu căn cứ, mâu thuẫn và sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình thực thi Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?