CẦN THAY ĐỔI CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,080

Ngày đăng: 17/04/2019

CẦN THAY ĐỔI CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kiến trúc sư là những người góp phần quan trọng kiến tạo nên những tác phẩm kiến trúc cũng như tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh đất nước, mang lợi ích to lớn tới cộng đồng. Bởi vậy, các cơ quan nhà nước luôn quan tâm tới các hoạt động kiến trúc tại nước ta, trong đó có việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trong Dự thảo Luật kiến trúc đang được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội vào tháng 5 tới, các quy định về kiến trúc sư và cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được nhiều chuyên gia và đại biểu quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?