ĐỀ NGHỊ THANH TRA HỢP ĐỒNG CỦA 256 GIÁO VIÊN SÓC SƠN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 31,618

Ngày đăng: 20/04/2019

ĐỀ NGHỊ THANH TRA HỢP ĐỒNG CỦA 256 GIÁO VIÊN SÓC SƠN

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Ban ngành liên quan thanh tra, xem xét và có hướng giải quyết phù hợp cho 256 giáo viên hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật là những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông qua chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV tại huyện Sóc Sơn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?