ĐIỆN BIÊN: KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DUY TRÌ CÀ PHÊ MƯỜNG ẢNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,297

Ngày đăng: 16/04/2019

ĐIỆN BIÊN: KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DUY TRÌ CÀ PHÊ MƯỜNG ẢNG

# Mường Ảng là huyện nghèo 30A của tỉnh Điện Biên, mới được thành lập năm 2007. Kể từ đó đến nay, cây cà phê là cây trồng chủ lực giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, sự bấp bênh về giá cả thị trường, nhất là việc mất mùa-rớt giá vào năm ngoái đã đẩy người nông dân đến chỗ khốn đốn, thậm chí buộc phải chặt bỏ cà phê để tìm hướng chuyển đổi sang loại cây trồng khác. Việc duy trì cây cà phê đã có tiếng trong vùng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?